Doanh nghiệp mới thành lập cần những gì ?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, công ty mới được thành lập và rất dễ mắc phải các vấn đề giấy tờ, chứng từ pháp lý mà không biết cách giải quyết. Sau đây là những vấn đề và cách giải quyết cho các vấn để mà doanh nghiệp mới thành lập hay gặp phải mọi người có thể tham khảo :

doanh-nghiep-moi-thanh-lap

Doanh nghiệp mới thành lập

1. Khi mới nhận giấy phép kinh doanh bạn nên kiểm tra xem có gì chưa chính xác thì yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh làm lại cho đúng với hồ sơ doanh nghiệp mà bạn đã nộp.

2. Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu pháp nhân ở sở Công An.

3.  Đặt in hóa các hóa đơn xuất nhập và hóa đơn VAT.

4. Làm hồ sơ đăng ký thuế :

  • Tờ khai đăng ký thuế
  • Kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán
  • Đăng ký hình thức kế toán
  • Đăng ký phương pháp khấu hào TSCD
  • Mua hóa đơn ( hoặc đăt in hóa đơn)

Và vấn đề nhiều người thắc mắc nhất là vấn đề về thuế , đây là những loại thuế cơ bản và những điều bạn nên biết :

THUẾ MÔN BÀI:
Nộp1 năm/lần.
Nộp trong vòng 10 ngày hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi có GPKD và đã hoàn tất thủ tục khai thuế.
Những năm tiếp theo khai Thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/01.

Bậc thuế môn bài được quy định như sau:

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

THUẾ GTGT (VAT): gồm Khai thuế hàng tháng và Quyết toán thuế cuối năm.
Khai thuế hàng tháng: 1tháng/lần ngay cả không phát sinh doanh thu trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục Thuế quận/huyện.
Hồ sơ: Tờ khai thuế GTGT tháng, Bảng kê hóa đơn mua và bán hàng hóa/dịch vụ, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính.
Nộp thuế: Trong kỳ kê khai, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế, DN phải viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo của kỳ tính thuế.
Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
Hồ sơ gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT, Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện.
Nếu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì DN nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh trước ngày 25/1 năm tiếp theo.
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: gồm Kê khai hàng quý và Quyết toán thuế cuối năm.
Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.
Hồ sơ: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).
Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày thứ 30 của quý kê khai.
Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
Hồ sơ: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN, Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện.
Doanh nghiệp nộp bằng 25% lợi nhuận DN trong đợt quyết toán cuối năm.
Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.
Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp Luật. Vì vậy xin quý doanh nghiệp chú ý và hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.

Trên đây là những điều cơ bản cho các bạn về những việc cần làm khi mới thành lập doanh nghiệp. Có gì thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi công ty luật CoeusLaw, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những điều tốt nhất và có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình.

Tham gia thảo luận

Avatar của bạn được hiển thị theo Mail khi đăng ký tại Gravatar.com

LƯU Ý: Nội dung nhận xét nên mang tính tích cực, vui lòng nhập bằng tiếng việt có dấu!

*