Hướng dẫn về đặt tên doanh nghiệp

Chưa được phân loại Từ ngày 25/11/2014, Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn về đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc chính thức có hiệu lực. Theo đó, những trường hợp đặt tên sau đây là vi phạm truyền...