Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy 03/2015/TT-BGDĐT

Chưa được phân loại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH...

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Chưa được phân loại Công bố mỹ phẩm nhập khẩu là việc thực hiện đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam đối với các sản phẩm được đưa về Việt Nam để phân phối và kinh doanh. Việc này được Coeus Law thực hiện từ rất lâu và có rất nhiều kinh...

Đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Chưa được phân loại Đăng ký lưu hành mỹ phẩm là tên gọi khác của việc thực hiện công mỹ phẩm. Đối với các sản phẩm mỹ phẩm khi nhập về Việt Nam muốn đưa ra thị trường để thực hiện phân phối cũng như kinh doanh đều phải làm việc này. Việc Đăng...