Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Chưa được phân loại Quý khách hàng đang thắc mắc về giấy phép quảng cáo mỹ phẩm? Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm? Ngày càng có nhiều sản phẩm mỹ phẩm ra đời và được đưa ra phân phối trên thị trường. Vì vậy, việc kinh doanh mỹ phẩm, ngoài chất...

Xin giấy phép quảng cáo thuốc

Chưa được phân loại Quý khách hàng đang muốn xin giấy phép quảng cáo thuốc, và thắc mắc các thủ tục xin giấy phép quảng cáo thuốc. CoeusLaw sẽ tư vấn đầy đủ cho khách hàng về thủ tục cũng như cách thức tiến hành. Quý khách hàng đang dự tính thực hiện xin...