Chiến lược định vị thương hiệu cho ngành du lịch Việt Nam

Chưa được phân loại New Zealand. Hoàn toàn tinh khiết (100%  Pure New Zealand) Tây Ban nha. Tất cả đều dưới ánh nắng mặt trời (Spain. Everything under the sun) Malaysia. Châu Á đích thực (Malaysia. Truly Asia) Hong Kong. Thế giới của châu Á  (Hongkong. Asia’s world city)  Những gì New Zealand, Tây Ban...

Thương hiệu là gì?

Chưa được phân loại Đối với người làm nghề marketing, cần hiểu đúng ngay từ gốc bản chất của thương hiệu mới quản trị hiệu quả được. Sau đây là bốn định nghĩa của các tổ chức và cá nhân uy tín nhất trong giới marketing và thương hiệu. Hiệp hội marketing Mỹ. A...