Vợ liệt sĩ tái giá vẫn được xét “Bà mẹ VN anh hùng”

Chưa được phân loại Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH đã được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (BMVNAH). Theo Thông tư, vợ liệt sĩ hoặc mẹ liệt sĩ tái giá sẽ được xét tặng hoặc truy tặng...

Hướng dẫn về đặt tên doanh nghiệp

Chưa được phân loại Từ ngày 25/11/2014, Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn về đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc chính thức có hiệu lực. Theo đó, những trường hợp đặt tên sau đây là vi phạm truyền...